Lions – vad gör vi?

Vi säljer fritids/arbetskläder billigt!

 Viss företagsreklam på kläderna.

 Vid ICA Supermarket 12-16 den 24/6, 30/6, 1/7 samt 2/7 kl 14-16.

Under sommaren kommer vi inte att handlägga några bidragsärenden.

Lions Cancerfond Väst är en del av Lionsrörelsen i Västsverige. Sedan 2010 har Lionsklubbarna i regionen samlat in medel från allmänheten med målet att stödja patientnära cancerforskning vid forskningsinstitutioner och sjukvårdsenheter i västra Sverige. I och med årets anslag har Lions Cancerfond Väst bidragit med över 15 miljoner kronor till cancerforskning. Läs mer och bli månadsgivare på www.lionscancerfond.se

När Barndiabetesfonden bildades 1989 var Lions Sverige delaktiga och har sedan dess varit representerade i fondens styrelse. Fondens syfte är att stödja forskningen kring diabetes typ 1.
Antalet barn som insjuknat i typ 1-diabetes de senaste 30 åren har fördubblats. Det är en svår och obotlig sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst under livets gång. Stor okunskap om typ 1-diabetes råder trots sjukdomens allvar och omfattning. Sjukdomen drabbar över 900 barn och lika många vuxna i Sverige varje år.

Fredsaffischtävlingen för årskurs 6 startar igen till hösten där skolorna i Åsa och Frillesås deltar som vanligt.

Pandemin tvingar oss att ställa in årets Loppis i juli.

Lions Club Åsa ingår i en världsomspännande hjälporganisation, Lions Clubs International.

Vi samlar in pengar och hjälper lokalt i kommunen, i Sverige och internationellt.

Pengar som samlas in genom olika aktiviteter går oavkortat till välgörande ändamål. Alla administrativa kostnader betalas via medlemsavgifter.

Läs om våra lokala aktiviteter genom att klicka på ”Lokala aktiviteter” i menyn

Lions Club Åsa engagerar sig också i vissa internationella aktiviteter t.ex. tältprojekt att användas vid katastrofer såsom te.x. till det nedbrunna flyktinglägret på Lesbos. Du kan se dessa genom att klicka på ”Vårt internationella engagemang” i menyn.

Vill du veta mer om Lions nationellt och internationellt så klicka här.

Tack vare att klubbarna kontinuerligt donerar har LCIF möjlighet att snabbt hjälpa till vid katastrofer.

Du som funderar på ett eventuellt medlemskap i Lions, klicka på ”Bli medlem” i menyn för mer info.

År du intresserad av att ge bidrag, klicka på ”Lämna bidrag” i menyn för mer info.

Vill någon mer skänka ett bidrag så kan ni göra detta på Swish nr: 123 694 7253 eller bankgiro nr: 5115-7790.