Bli medlem!

Vi träffas varje månad för att besluta om vad vi skall stödja. Vi får information om aktuella och kommande projekt samt aktiviteter.
Detta gör vi under trevlig samvaro.

Exempel på aktiviteter/information:

 • Forskare som vi stödjer berättar om sina arbeten
 • Rapporter från internationella verksamheter
 • Spännande och intressanta föreläsningar om olika områden såsom:
  • ”Östersjön, Fredens Hav? Signalspaning förr och nu.”
  • Sjöräddning – hur de jobbar i Bua
  • Bi-odling
  • etc
Lionsmedlemmen Jalle omgiven av glada lionsmedlemmar.

Lionsmedlemmen Jalle omgiven av glada lionsmedlemmar.

Som medlem i Lions Club Åsa träffar du ett antal engagerade människor med en positiv livssyn och som vill göra skillnad för våra medmänniskor. Vi arbetar med att stödja människor både socialt och materiellt som du kan läsa mer om under de olika aktivitetsflikarna.

Kontakta vår medlemskommitté på medlemmar@asa.lions.se för mer information.