Kontakt för bidragsansökan

Många människor i vårt närområde har det svårt ekonomiskt. Lions klubb Åsa har på grund av pandemin inte kunnat genomföra sina aktiviteter i normal omfattning men har nu möjlighet att lämna bidrag till behövande i Kungsbacka kommun.

Vad som skall stå i ansökan framgår av vår hemsida och vi kommer att behandla varje ärende och i möjligaste mån hjälpa de mest behövande.

Ansökan skickas till:
bidraglionsasa@gmail.com

På länken nedan kan du se vilka uppgifter vi vill ha för att behandla ansökan.

Länk till Bidragsansökan