Lokala aktiviteter

Lions Club Åsa är mycket aktiv lokalt och våra insamlingsaktiviteter på orten ger oss den ekonomi som gör att vi kan hjälpa lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
För att få mer information klicka på ”Lokala aktiviteter” i menyn – välj sedan den aktivitet du vill läsa mer om.