En god gärning

Lions Club Åsa har möjlighet att dela ut stipendier till en enskild person eller organisation som har gjort en kulturell gärning, hjälpande handling eller en stor samhällsinsats. Personen eller organisationen skall vara verksam eller boende i Kungsbacka kommun.

Alla, så väl medlemmar som icke medlemmar, kan föreslå kandidat när som helst under året. Ansökan görs till styrelsen och beslut tas av klubbmötet.

Vi har under hösten 2018 uppmärksammat ett par personer som gjort ”En god gärning” som är vårt sätt att premiera insatser utöver det vanliga.

Johanna Ljungborg uppmärksammades på Åsadagen den 12 september för sitt ihärdiga engagemang under flera år för Nattvandrarna i Åsa.

Åsadagen 2018 - 3 Åsadagen 2018 - 2 Åsadagen 2018 - 4

Den 1 december överlämnade vi ett diplom samt en gratifikation till David Tremols för visat mod och rådigt ingripande den 21/10. En sann vardagshjälte då han som ende person i en fullsatt buss hjälpte en 12-årig flicka som trakasserades av en påverkad man.

David Tremols Vardagshjälte 2018 David Tremols Vardagshjälte 2018