Morogoro

Morogoro

Mödradödligheten i Tanzania är väldigt hög. Att kunna göra kejsarsnitt vid en komplicerad förlossning betyder många gånger skillnaden mellan liv och död för både modern och barnet. På sex kliniker som utlokaliserats till byar långt ifrån andra möjligheter till sjukvård, finns nu operationssalar och personal redo. Hit vandrar kvinnor – ofta flera mil. De föder sitt barn och får sedan stanna något, innan de påbörjar vandringen tillbaka hem. Nu pågår arbete med att utbilda fler barnmorskor och att sprida kunskap. Enheterna har nyligen utsetts till mönsterexempel för hela Tanzania.

Fistulaproblem leder ofta till illaluktande urinläckage, vilket gör att den som drabbats ofta brutalt stöts ut socialt. Många slutar dricka vatten och drabbas då ännu hårdare. På sjukhuset i Morogoro hjälper man kvinnor med fistulaproblematik. Ett arbete få kirurger tar sig an, men som förbättrar livet för kvinnor vilka annars förvisas till en helt isolerad tillvaro.