Skolaktiviteter

Vi bedriver följande aktiviteter med skolorna i Åsa och Frillesås.

  • Föreläsningar om droger och doping för klasserna 8 och 9 (se separat info)
  • Stöd till nattvandrarna i Åsa
  • Fredsaffischtävling för klass 6 (se separat info)

IMG_05161