Syrien


syrien-barn-sept2015

Sedan 4 år samarbetar Sveriges Lions, Turkiets Lions, Libanons Lions samt Jordaniens Lions för att ge syriska flyktingar hjälp, med fokus på barnen. Det handlar om att få mat, blöjor, kläder madrasser och filtar, exempelvis. Lions i länder som gränsar till Syrien har många flyktingar och det är där Lions pengar hjälper.

Alla har vi sett de hemska bilderna från flyktingkatastrofen, från båtar som förliser i havet, från flyktingar som hindras av taggtråd och från överfyllda flyktingläger där människor som flytt kriget i Syrien behöver hjälp med i stort sett allt. Mycket hjälp behövs och det är många som hjälper. Lions över hela världen samlar in pengar som går till Lions internationella hjälpfond, Lions Clubs International Foundation (LCIF). Därifrån rekvirerar Lions i Turkiet, Jordanien och Libanon pengar för att hjälpa de syriska flyktingarna som flytt till grannländerna och inte fått plats i flyktingläger.

Det praktiska genomförandet av hjälpen sker sedan av Lions på plats, ibland vid behov i samarbete med andra organisationer, exempelvis UNHCR. Samverkan lokalt gör att stödet går direkt dit det ska på ort och ställe. Hjälpkedjan här visar på styrkan med Lions. Hjälpen går från Lions via Lions på plats till medmänniskan som behöver.

 

banner_1290x400