Vårt internationella engagemang

Åsa Lions engagerar sig i en Syskola i Nepal (se separat flik), Glömda barnen i Syrien (se separat flik) samt stöd till orten Jurbarkas i Litauen (se separat flik) som får ett årligt bidrag till behövande familjer.

Vi samlar också in glasögon som går till behövande i utvecklingsländer.

Förutom Åsa Lions internationella åtaganden så bidrar vi till Lions internationella åtaganden som du hittar via länken LCIF på hemsidan.