Vårt internationella engagemang

Lions Club Åsa engagerar sig i en Syskola i Nepal (se separat flik), De Syriska flyktingbarnen (se separat flik) samt stöd till orten Jurbarkas i Litauen (se separat flik) som får ett årligt bidrag till behövande familjer.

Vi samlar också in glasögon som går till behövande i utvecklingsländer.

Förutom Lions Club Åsa internationella åtaganden så bidrar vi till Lions internationella insatser som du hittar via länken LCIF på hemsidan.