Vårt internationella engagemang

Klicka på ”Vårt internationella engagemang” i menyn och du får länkar till de sidor som ger dig mer information om det Lions åstadkommer utomlands i samarbete med våra andra klubbar.

Lions arbetar fortfarande med hjälparbete efter tsunamin, i Filipinerna, i Haiti, i Nepal och på andra platser som drabbats av katastrofer. Lions väljer att inte låta media bestämma var insatser skall göras och Lions överger inte ett projekt för att det dyker upp akuta behov i andra områden. Lions har möjlighet att ofta vara först på plats när det behövs. Det sker dels genom våra egna klubbar som finns i mer än 200 länder och geografiska områden, dels genom regeringars framställan om behov till bl a UNHCR.