De syriska flyktingbarnen

Kriget i Syrien har gett upphov till stora flyktingströmmar. Turkiet har tagit emot stora mängder av flyktingar och har upprättat läger som snabbt blev överfulla. Många flyktingar skapade egna läger i Turkiet men då lägren inte ingår i någon organisation kan de inte ta del av den internationella flyktinghjälpen.

Lions Sverige har genom personliga relationer ett mycket nära samarbete med Lions Turkiet och började på ett tidigt stadium samla in pengar för att i Turkiet köpa matvaror, hygienartiklar, leksaker m.m. Allt levereras direkt till behövande flyktingar såväl i de icke-officiella lägren som till de byar där flyktingar sökt skydd.

Många klubbar i Lions Sverige är aktiva i insamlingen som snabbt växt eftersom alla medel, som alltid inom Lions, går fram utan mellanhänder. Inköp och distribution av hjälp görs i Turkiet av svenska och turkiska medlemmar i Lions. Projektet engagerar många Lionsmedlemmar i Sverige och har utökats med vinterbonade bostadstält. Dessa skapar små ”byar” i vilka Lions även byggt skolor samt hygien- och hälsovårdsmoduler.

På andra orter i Turkiet har Lions gjort överenskommelser med myndigheterna om att turkiska barn går i skolan på förmiddagen och flyktingbarn på eftermiddagen. Detta innebär att barnen inte bara får undervisning utan även hjälp att för stunden glömma de traumatiska händelser de upplevt under sin flykt.

syrien-barn-sept2015