Synvård och glasögoninsamling

eye5
Redan1925 stod det klart att synvård skulle bli en av de viktigaste aktiviteter som Lions skulle engagera sig i.

Lions har:

Byggt eller utökat 600 synvårdssjukhus/kliniker/andra enheter.
Genomfört 17 miljoner synundersökningar för barn.
Givit synundersökning för mer än 211 000 Paralympics-idrottare från 85 länder genom ”Opening Eyes”.
Gjort mer än 8 000 000 gråstarrsoperationer.
Utbildat 659 000 personer som ögonvårdspersonal.
Återställt synen på 4,6 miljoner människor med grå starr.
Bekostat distributionen av medicin till 150 miljoner behandlingar mot flodblindhet.

Förbättrat ögonvården för hundratals miljoner människor.
I samarbete med Världshälsoorganisationen lanserat världens första satsning för att bekämpa att barn blir blinda. 30 ögonvårdscentra för barn kommer att byggas.

Mycket av detta har kunnat genomföras tack vare samarbete med företaget Bausch&Lomb.
Vi har nått långt, men det behövs fortsatt hjälp.

I vår klubb har vi satsat på att samla in glasögon och tack vare såväl givmilda privatpersoner som optiker har vi hittills fått in mer än 11 000 par!
Insamlingen fortsätter.