Syskola i Nepal

Lions Women Skill Training Centre – en yrkesskola för utsatta flickor och unga kvinnor i Nepal.

Lions Club Åsa är en av de klubbar som årligen bidrar med pengar till drift av skolan samt inköp av symaskiner.

Syftet med skolan:

Att stärka flickors position genom att göra dem värdefulla som medverkande i familjens försörjning

Att de genom sin utbildning får en möjlighet att bli självförsörjande och därigenom inget lätt byte för traffickingligor som lockar med falska jobb i en storstad i Nepal

Att de ses som en resurs och inte som en belastning för familjen

Efter utbildningen får de hyra en symaskin så att de kan försörja sig på sin hemort. Symaskinen hyrs ut för att flickans manliga släktingar inte ska kunna sälja den.

Nepal är ett av världens fattigaste länder där flickor och kvinnor av tradition har ett mycket lågt värde. Detta gäller framför allt på landsbygden och i städernas slumområden. Många familjer tycker inte det är värt att investera i sina döttrar eftersom de skall giftas in i en annan familj och då inte kommer att bidra med något till sin egen familj. Detta gör att det anses onödigt att spendera pengar, tid och kraft på döttrarna.

I Nepal är trafficking ett utbrett problem, varje år ”försvinner” 12000 flickor från sina hem. Grogrunden är fattigdom, brist på utbildning och flickors låga status.