Tältprojektet

MINOLTA DIGITAL CAMERA

”Bring Quality to Life” är samlingsnamnet på den aktivitet där Lions i samarbete med MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) försöker göra livet bättre för nödlidande efter en naturkatastrof.
Lions köper in tält i mån av tillgång på ekonomiska medel och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats.
Tälten är tillverkade för att stå emot såväl kyla som värme och innehåller en kamin. Golvytan är ca 12 kvadratmeter. Ett tält kostar ca 5 000 kronor och om du vill lämna ett bidrag på hela summan eller en delsumma, märk inbetalningen med ”Tält”